012 329 3896  
REITZ WRESTLING since 1936 South Africa

24 en 26 Oktober 2017 het ons Dicke en Krieke gestoei. Dit was baie goed ondersteun deur almal.

       terms | © Reitz Wrestling - All rights reserved